66 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

38 Mały Konkurs Recytatorski – skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5- 15 lat. Myślą przewodnią konkursu jest rozbudzenie wrażliwości dziecka na kulturę słowa, zapoznanie go z najcenniejszymi dziełami literatury polskiej.

plakat