„60 lat Domu Kultury w Lipsku”

Tak, mamy już 60 lat!

Nasza historia zaczęła się w 1961 roku kiedy oddano w Lipsku obiekt, który przez pierwsze lata swojego istnienia nosił nazwę Powiatowego Domu Kultury. Prowadził wówczas szeroką działalność instruktażową i artystyczną. Działało wiele zespołów muzycznych, teatralnych, estradowych, rytmiczno-baletowych, orkiestra dęta.
Powiatowy Dom Kultury w 1975 roku został przekształcony w Dom Kultury. W latach 1982-1990 prowadzony był remont i modernizacja budynku, by stał się obiektem okazałym i godną siedzibą placówki upowszechniania kultury.

W roku 1992 Dom Kultury został połączony z Biblioteką Publiczną tworząc Lipskie Centrum Kultury. W skład Centrum weszło również Kino „Oskar” oraz Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej. Instytucja w swoim nowym kształcie i strukturze rozpoczęła wielokierunkową działalność na rzecz lokalnego społeczeństwa i stała się ważnym ośrodkiem kultury w regionie.
W 2009 roku powiększono bazę kulturalną Centrum, wybudowano nowoczesną scenę plenerową przed Lipskim Centrum Kultury, zaadoptowano część piwniczną instytucji na Galerię Regionalną i Kawiarenkę Ex libris, która stała się miejscem ciekawych inicjatyw o charakterze kulturalno – społecznym.

Od 60 lat jesteśmy miejscem inspirującym i animującym lokalną społeczność do kreatywnych działań oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze. Tworzymy wokół siebie przestrzeń otwartą dla wszystkich pokoleń, przestrzeń, która inspiruje do twórczych działań, podejmowania nowych pomysłów artystycznych, poznawania siebie poprzez sztukę i rozwijania pasji i zainteresowań.

60 lat Domu Kultury w Lipsku to tysiące różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, koncertów, festiwali, spektakli, wernisaży, prelekcji, spotkań….Za tym wszystkim stoją tysiące, a może miliony godzin pracy różnych ludzi, którzy byli i są jej najważniejszą wartością. Nie sposób wszystkich wymienić. . Jesteśmy przekonani, że najważniejszą wartością każdej instytucji oprócz dorobku są ludzie, dla których dom kultury był i jest magicznym miejscem, w którym talent splata się z pracowitością.
Z okazji jubileuszu składamy podziękowania wszystkim, którzy przez 60 lat „tworzyli kulturę”, uczestniczyli w pracy i rozwoju lipskiego Domu Kultury. Mamy świadomość, że bez Waszego zaangażowania , pasji, kreatywności i determinacji w realizowaniu nawet największych kulturalnych wyzwań nie udałoby się osiągnąć tego wszystkiego , co jest teraz naszą chlubą.
Pragniemy wyrazić wielki szacunek i podziękowanie dla współtwórców 60 – letniego dorobku. Niech jubileusz będzie powodem do dumy i jednocześnie inspiracją do dalszego działania.